Kiralık Hacker Ve Siber Güvenlik


Siber tehditler ve saldırılar aşırı büyüdüğü için siber güvenlik en fazla endişe duyulan konudur. Kiralık hacker olarak siber güvenlik temellerine inecek olursak bu tablo ile karşılaşırız. Kişiler, ufak ölçekli işletmeler ya da büyük kuruluşlar, hepsi bu saldırılardan etkileniyor. Yani bütün bu firmalar için asıl konu BT ya da BT dışı firmaların siber güvenlik ve odaklanmanın önemini anlayıp anlamadığı ve siber tehditlerle başa çıkmak için olası bütün önlemleri alıp almamak konusu ile ilgilidir. Kiralık hacker siber güvenliğin temel taşlarına büyük oynamaya çalışır.


Kiralık Hacker Siber Saldırı Türleri


Siber saldırı, kiralık hacker profesyonelinin bilgisayar sistemlerinin ve ağlarının kötüye kullanılmasıdır. Kötü amaçlı kod kullanarak bilgisayar kodunu, mantığını ya da verilerini değiştirmek hatta bilgi ve kimlik gibi siber suçlara yol açmak amacı taşır. Siber saldırılar aşağıdaki kategorilere ayrılabilir. Web tabanlı saldırılar ve sistem tabanlı saldırılar olmak üzere iki kulvarda incelenebilir. Web tabanlı saldırılar bir internet sitesinde ya da internet programlarında meydana gelen saldırılardır. Sistem tabanlı saldırılar ise bir bilgisayarı ya da bilgisayar ağını tehlikeye atmayı amaçlayan saldırılardır. Kiralık hackerlar bunları bilir. Bazı önemli internet tabanlı saldırıları ve önemli sistem tabanlı saldırıları aşağıda örneklerle inceleyeceğiz.


Enjeksiyon Saldırıları


Bazı verilerin bir internet uygulamasına enjekte edileceği saldırıdır. Buradaki hedef uygulama ve gerekli bilgileri saldırgana getirmektedir. Örnek verilecek olursa SQL enjeksiyonu, kod enjeksiyonu, log enjeksiyonu, XML enjeksiyonu vb.


Dns Sahtekarlığı ve Kiralık Hacker


DNS sahtekarlığı, bir tür bilgisayar güvenilirliği korsanlığıdır. Böylece bir veri bir DNS çözümleyicinin önbelleği, ad serverının yanlış bir IP adresi döndürmesine neden oluyor, saldırganın bilgisayarına ya da diğer bir bilgisayara giden trafiği kontrol altına almaktadır. DNS sızdırma saldırıları uzun süre belli edilmeden devam edebilir ve ciddi güvenlik problemlerina yol açabilir. Kiralık hacker uzmanları tarafından hedef haline gelmemeye bakınız.


Oturum Ele Geçirme


Korumalı bir ağ üzerinden bir kullanıcı oturumuna yapılan bir güvenlik saldırısıdır. Web programları oluşturmak ve kullanıcı oturumlarını saklamak için çerezler kullanılır. Bir saldırgan çerezleri çalarak bütün kullanıcı verilerine erişebilir.


Kimlik Avı Kiralık Hacker Saldırısı Mı?


Kimlik avı, kullanıcı girişi gibi titiz bilgileri çalmaya çalışan bir saldırı türüdür. Kimlik bilgileri ve kredi kartı numarası çalmak için saldırgan elektronik iletişimde güvenilir kuruluş taklidi sergileyerek güvenli gibi davrandığında ortaya çıkar. Kiralık hacker kimlik avı saldırısını özellikle profesyonel düzenler.


Kaba Kuvvet Kiralık Hacker


Deneme yanılma tekniği kullanan bir saldırı türüdür. Bu saldırı birden fazla kullanıcı şifresi ve şahsi veriler gibi gerçek verileri elde etmek için onları doğrular ve tahmin eder.


Hizmet Reddi Kiralık Hacker Saldırısı


Bir server ya da ağ kaynağını kullanıcılar için kullanılamaz hale getirmeyi amaçlayan bir saldırıdır. Bilişim Teknoloji bunu, hedefi trafikle doldurarak ya da bir servera saldırmak için düzenlenen bir kaza gerçekleştirmek amacıyla hedef sunucunun internet bağlantısını kullanır. Üç öğe altında incelenebilir. Hacim tabanlı saldırıların amacı, saldırıya uğrayan sitenin bant genişliğini doldurmaktır. Protokol saldırılarıın amacı gerçek server kaynaklarını tüketir ve bir pakette ölçülür. Uygulama katmanı saldırılarının amacı, internet serverını çökertmektir ve istek sayısı olarak ölçülür.


Sözlük Saldırıları Ve Url Yorumlama


Bu tür bir saldırı, sıklıkla kullanılan bir parolanın listesini depolar ve bunları almak için doğrular. Bir URL’nin belirli kısımlarını değiştirebildiğimiz bir saldırı türüdür ve bir göz atmaya yetkili olmadığı internet sayfalarını değiştirmek ve uyarı tipinde bir sistemdir.


Dosya Dahil Etme Ve Ortadaki Adam Atakları

Bir saldırganın yetkisiz ya da gerekli dosyalara erişmesine izin veren bir saldırı türüdür. İnternet serverında kullanmak mümkün ya da internet serverında kötü niyetli dosyaları yürütmek için dahil etme fonksiyonu kullanabilir. Ortadaki adam saldırısı ise saldırganın client ve client arasındaki bağlantıyı kesmesine izin veren bir saldırı türüdür. Server ve ağ aralarında bir köprü gibi çalışır. Bu nedenle, bir saldırgan yakalanan bağlantıdaki verileri okuyabilecek veya ekleyip değiştirebilecektir.


Virüsler Kiralık Hacker Tasarımıdır

Bilgisayar dosyalarına yayılmadan yayılan bir tür kötü niyetli program uygulamasıdır. Bir kullanıcının bilgisi olmadan kendini çoğaltan ve kopyalayan kötü niyetli bir bilgisayar uygulamasıdır. Yürütüldüğünde kendi kopyalarını diğer bilgisayar uygulamalarına ekleyerek sistem bütünlüğüne zarar verir. O nedenle trojen gibi tüm virüsler kiralık hacker elinde bir oyuncak gibidir.


Kiralık Hacker'ın Solucanı

Birincil fonksiyonu, virüs bulaşmamış kişilere yayılmak için kendini çoğaltmak olan bir tür kötü niyetli programdır. Bilgisayar virüsü ile aynı biçimde çalışır. Solucanlar genelde e-postadan kaynaklanır ve güvenilir gönderenlerden geliyormuş gibi görünen ekler veya linkler içerirler.


Truva Atı

Bilgisayar ayarlarında beklenmeyen değişiklikler ve olağan dışı durumlar meydana getiren kötü niyetli bir uygulamadır. Kullanıcıyı gerçek amacı konusu ile ilgili yanıltır. Bilişim Teknoloji açısından normal bir uygulama gibi görünüyor yalnız yürütüldüğünde bazı kötü niyetli kodlar çalışacaktır.


Arka Kapılar Ve Botlar

Arka kapılar normal kimlik doğruluğunu sağlama sürecini atlayan bir teknikdir. Bir geliştirici bir problem giderme ya da problem giderme amacıyla bir programa ya da işletim sistemine erişilebilmesi için arka kapıya erişebilmeyi amaçlar. Bot, diğer ağ hizmetleriyle etkileşime giren önceden yazılmış otomatik bir prosedürdür. Bazı bot uygulamaları kendiliğinden çalışır, bazıları ise sadece komutları çalıştırdıklarında. Bot uygulamalarının yaygın örnekleri, tarayıcı, sohbet odası botları ve kötü amaçlı botlardır.


Siber Saldırılar, Siber Suçlar Ve Kiralık Hacker


İnternet ortamından gelişebilecek tehdit azaltma, güvenlik açığı azaltma, caydırıcılık, uluslararası dahil olmak suretiyle hamle geliştirme, olay müdahalesi, esneklik ve kurtarma politikaları ve faaliyetleri bilgisayar ağı prosedürleri, bilgi güvencesi, kanun yaptırımı vb. veya siber güvenlik, güvenliğini sağlamak için geliştirilmiş teknolojilerin, süreçlerin ve programların tümüdür. Bu sistemler ağları, bilgisayarları, uygulamaları ve verileri saldırıdan, hasardan ya da yetkisiz erişimden korur. Bir bilgi sisteminde depolanan, iletilen ya da kullanılan veriler. Siber güvenlik, donanım, program ve siber saldırılardan elde edilen verilerden oluşmak üzere biri siber diğeri güvenlik olmak suretiyle iki kelimeden oluşmaktadır. Siber, sistemsel ağları ve uygulamaları içeren teknoloji hakkındadır. Kiralık hacker sistem güvenliğini yeterince delebilecek düzeyde informasyona sahiptir. Güvenlik, sistem güvenliğini, ağ güvenliği ve bilgi güvenilirliğini içermektedir. Siber güvenlik neden önemlidir? Siber güvenilirliğin günümüzde oldukça önemli hale gelmesinde neden bu kadar önemli olduğunun elzem nedenleri vardır. Baskın dijital dünya açısından siber saldırılar, işletmelerin dayanması için oldukça pahalı olabilir. İşletmenin maruz kaldığı mali zarara ek olarak, bir veri ihlali de aynı zamanda itibar zararıdır. Bugünlerde siber saldırılar giderek yıkıcı hale geliyor. Siber suçlular siber saldırıları başlatmak için daha komplike yollar geliştiriyor. Kiralık hacker saldırılarına karşı belirli başlı unsurlardan kaynaklı siber güvenlik önlemleri, günümüzün önemli bir parçası haline gelmiştir. Siber saldırı halinde zararı azaltan makul müdahale planları geliştirmeye odaklanılmıştır. Ancak, siber güvenlik temellerini iyi bilen bir kuruluş ya da bir kişi yalnız makul bir müdahale planı geliştirebilir.


Kiralık Hacker Açısından Siber Güvenlik Unsurları


Gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik kapsamında incelenmektedir. Gizlilik, verilerin yetkisiz taraflara ifşa edilmesini engellemek ile ilgilidir. Ayrıca, paylaşma ve elde tutma hakkında yetkili tarafların kimliğini korumaya çalışmak anlamına gelir. Kiralık hacker saldırı olarak tasarladığı hamleleri genelde sistemsel açıklar üzerinden ilerletir. Genellikle, kötü şifrelenmiş verileri kırarak gizlilik tehlikeye girer. Gizlilik sağlamak için standart önlemler şunları içerir: Veri şifreleme, iki etkenli kimlik doğruluğunu sağlama, biyometrik doğruluğunu sağlama ve güvenlik belirteçleri. Bütünlük, bilgilerin yetkisiz taraflarca değiştirilmesine karşı korunması anlamına gelir. Bütünlüğü garanti altına almak için standart önlemler şunları içerir: Şifreleme sağlama toplamları, dosya izinlerini kullanma, kesintisiz güç kaynakları, veri yedeklemeleri. Kullanılabilirlik, yetkili tarafların gerektiğinde bilgiye erişebilmelerini sağlamaktır. Verileri harici sürücülere yedekleme, güvenlik duvarlarını uygulama, yedek güç kaynaklarına sahip olmak.


Siber Güvenlik Katmanları

Görevle İlgili Kritik Varlıklar: Bu, korumanız gereken verilerdir.

Veri Güvenliği: Veri güvenilirliği kontrolleri, verilerin depolanmasını ve aktarılmasını korur.

Uygulama Güvenliği: Uygulama güvenlik kontrolleri, bir programa veya uygulamanın kritik görev varlıklarınıza erişimi korur.

Uç Nokta Güvenliği: Uç nokta güvenlik kontrolleri, cihazların ağ içerisindeki bağlantılarını korur.

Ağ Güvenliği: Ağ güvenlik kontrolleri, bir kuruluşun ağını ve ağa yetkisiz erişimi engeller.

Çevre Güvenliği: Çevre güvenlik kontrolleri hem fiziksel hem de dijital işletmeyi genel olarak koruyan güvenlik metodolojileridir.

İnsan Katmanı: İnsanlar, herhangi bir siber güvenlik duruşundaki en zayıf halkadır.


İnsan güvenlik kontrolleri, kimlik avı simülasyonlarını ve koruma sağlayan erişim yönetimi kontrollerini içerir. Siber suçlular da dahil olmak suretiyle çok çeşitli insan tehditlerinden kritik görev varlıkları oluşturur. Son veri ihlali saldırganlarının gösterdiği gibi, hiçbir sistem saldırılara karşı bağışık değildir. Verileri yöneten, ileten, depolayan ya da diğer bir biçimde işleyen şirketler bilişimsel ortamlarını izlemek, güvenlik açıklarını saptamak ve kapamak için mekanizmalar uygulamak hatta güvenlik açıklarını oldukça çabuk şekilde bitirmek için çabalamak zorundadır.